vi | en

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH
THANH TOÁN TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT VỚI THẺ TÍN DỤNG TECHCOMBANK

1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng TECHCOMBANK” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng TECHCOMBANK (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ VISA, MASTERCARD, JCB.

2. Nội dung chi tiết của Chương trình:

2.1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng TECHCOMBANK có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên các website mua bán hàng hóa, dịch vụ có liên kết.

2.2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).

2.3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.

2.4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.

2.5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng TECHCOMBANK thì Ngân hàng TECHCOMBANK có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.

2.6. Techcombank sẽ áp dụng mức phí chuyển đổi giao dịch trả góp (là phí do Techcombank thu của chủ thẻ tín dụng khi đăng ký thành công giao dịch trả góp trong thời gian tham gia trả góp) ở mức 1.1% (đã bao gồm VAT) trên giá trị giao dịch trả góp/ giao dịch, tối thiểu 150.000 VND/ giao dịch

2.7. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp bằng cách nhấp vào logo của ngân hàng TECHCOMBANK. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.

3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng TECHCOMBANK sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

4. Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:

4.1. OnePay hotline: 1900 633 927 (từ 8h30 đến 18h30) hoặc gửi thông tin đến support@onepay.vn

4.2. Tổng đài ngân hàng TECHCOMBANK: 1900 0168/ 1900 088 818