vi | en

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH
“THANH TOÁN TRẢ GÓP 0% VỚI THẺ TÍN DỤNG HOME CREDIT”

1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng Home Credit” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân có quốc tịch Việt Nam là chủ thẻ (chủ thẻ chính) thẻ tín dụng Quốc tế do Home Credit phát hành (không áp dụng cho Chủ Thẻ tín dụng Home Credit - Bách Hóa Xanh).

2. Nội dung chi tiết của Chương trình:

2.1. Chủ thẻ tín dụng của Home Credit có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên các website mua bán hàng hóa, dịch vụ có liên kết.

2.2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).

2.3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.

2.4. Chủ Thẻ không được tích lũy điểm thưởng theo Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng cho những giao dịch áp dụng Chương Trình này.

2.5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Home Credit thì Home Credit có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.

2.6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp bằng cách nhấp vào logo của Home Credit. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp. Chi tiết tham khảo tại đây

3. Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:

3.1. OnePay hotline: 1900 633 927 (từ 8h30 đến 18h00) hoặc gửi thông tin đến support@onepay.vn

3.2. Tổng đài Home Credit: 1900 633 999