vi | en

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH
THANH TOÁN TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT VỚI THẺ TÍN DỤNG CITIBANK

1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng Citibank” (Citi PayLite) ) áp dụng cho các khách hàng cá nhân có quốc tịch Việt Nam là chủ thẻ (chủ thẻ chính) thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng Citibank (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ tín dụng cá nhân VISA, MASTERCARD (không áp dụng đối với Thẻ Tín dụng Linh Hoạt).

2. Nội dung chi tiết của Citi PayLite:

2.1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng Citibank có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên các website mua bán hàng hóa, dịch vụ có liên kết.

2.2. Citibank áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).

2.3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.

2.4. Khoản Giao Dịch Citi PayLite sẽ không được tích lũy Citi Miles, hoặc Điểm Thưởng hoặc Cash Back.

2.5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng Citibank thì Ngân hàng Citibank có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.

2.6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp bằng cách nhấp vào logo của ngân hàng Citibank. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp. Chi tiết tham khảo tại đây

3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, chủ thẻ nhắn tin theo cú pháp 0 gửi đến 6058. Citibank sẽ gửi lại đường dẫn biểu mẫu đăng ký tham gia chương trình Citi PayLite để chủ thẻ điền thông tin hoàn tất việc đăng ký.

Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

4. Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:

4.1. OnePay hotline: 1900 633 927 (từ 8h30 đến 18h00) hoặc gửi thông tin đến support@onepay.vn

4.2. Tổng đài ngân hàng Citibank: (84 28) 3521 1111